_Zgodovina_ Društva

Zgodovina Društva

PGD Jarše – Rodica je najmlajše gasilsko društvo v občini Domžale. Deluje na območju Jarš, Rodice in Grobelj. Na področju sedanjega društva so bili prej domačini predvsem odvisni od pomoči domžalskih gasilcev. Požari so v naših krajih vse bolj naraščali in vse glasnejše so bile potrebe po ustanovitvi novega gasilskega društva.

Priprave na ustanovitev društva so se začele takoj po prvi svetovni vojni, saj se je pojavljalo veliko požarov, največ je bilo požigov. Takrat sta se gospoda Jože Juhant in Jože Borštnar – Bunkež namenila ustanoviti gasilsko društvo.

O ustanovitvi gasilskih društev v Jaršah, Radomljah in na Homcu so govorili tudi na seji Gasilske župe v Kamniku, 6. junija 1924. Da bi priprave na ustanovitev društev lažje stekle, je župa 27. junija istega leta pripravila veliko vajo in sicer v Radomljah. Nato je bil pri Jermanu – Baležu zbor vaje, ki se ga je udeležil tudi župan iz Jarš. Leta 1929 so gasilski društvi v Radomljah in Homcu zares ustanovili, v Jaršah pa je tedaj ostalo le pri besedah.

Na pobudo Jožefa Škofica je Jože Narobe na seji Krajevne skupnosti Jarše – Rodica leta 1963 predlagal, da bi nekaj denarja namenili za izboljšanje požarne varnosti na tem območju. Krajevna skupnost je na 5. redni seji, ki je potekala 5. septembra 1963, zagotovila denar za 300 metrov tlačnih cevi, ročnik, razdelilec in hidrantni nastavek, da bi lahko gasili z vodo iz javnega vodovodnega omrežja; ta je bil takrat ravno dograjen.

Predsednik krajevne skupnosti Jarše – Rodica je 22. decembra 1963 sklical sejo, da bi izvolil pripravljalni odbor za ustanovitev gasilske desetine, ki naj bi delovala v okviru Gasilskega društva Domžale, kjer je bilo tudi več članov iz Jarš in Rodice. Za predsednika pripravljalnega odbora so izvolili Tomaža Jasenca. Za denarno pomoč so prosili Občinsko gasilsko zvezo Domžale, Zavarovalnico Sava Ljubljana in tovarno Induplati Jarše. Hkrati je pripravljalni odbor tudi sam začel zbirati denar. Zbrali so 219.000 dinarjev.

Na drugi seji pripravljalnega odbora, 14. februarja 1964, sta Občinsko Gasilsko zvezo Domžale zastopala Ignac Vodnik in Vinko Habjan. Po uvodnih besedah Tomaža Jasenca o pripravah za ustanovitev desetine se je oglasil gospod Vodnik in jim svetoval, naj raje ustanovijo društvo. Tako so od tedaj govorili le še o ustanovitvi gasilskega društva.

Na naslednji seji, ki je bila že 22. februarja, sta Občinsko Gasilsko zvezo Domžale zastopala njen predsednik Martin Andrejka in poveljnik Vinko Habjan. Izbrali so kandidate za upravni odbor in nadzorni odbor društva. Dogovorili so se tudi o ureditvi shrambe za gasilsko orodje.

Ustanovitev društva

Na ustanovnem Občnem zboru, imeli so ga 15. marca 1964 ob 9. uri v osnovni šoli v Jaršah, so bili v upravni odbor izvoljeni:

Predsednik: Jože Škofic

Podpredsednik: Miha Tič

Tajnik: Pavle Klemenčič

Poveljnik: Jože Juhant

Desetar: Peter Sever

Blagajnik: Miha Arnež

Gospodar: Janez Juhant

Član: Stane Testen,

Član: Franc Mandeljc,

Član: Alojz Vrtar,

Član: Tončka Skok,

Član: Viki Orehek,

Član: Jože Jeretina,

Član: Ignac Žargi,

Član: Franc Grčar,

Član: Franc Urbanija,

Član: Ivan Svetina,

Član: Jože Smolnikar.

V nadzorni odbor so izvolili: Tomaža Jasenca, Slavka Osolina in Marijo Ravnikar.

Občnega zbora se je udeležilo 52 članov. Občinsko Gasilsko zvezo Domžale sta na občnem zboru zastopala Martin Andrejka in Vinko Habjan.

Prostor za shrambo orodja so zastonj dobili v Kraljevem mlinu v Spodnjih Jaršah, s prostovoljnim delom so ga uredili gasilci sami. Tudi stavbno pohištvo so izdelali sami, dela je vodil Franc Urbanija, mizarski mojster Miha Arnež pa je ponudil na razpolago delavnico in ves potreben material.

Prvi koraki društva niso potekali brez težav. Skupščina občine Domžale je ustanovitvi društva nasprotovala, češ da za to ni utemeljenega razloga, saj je v tovarni Induplati Jarše gasilska četa,

ki je bila tedaj med najboljšimi v Sloveniji. Toda jarški in rodiški gasilci so bili vztrajni in se svojemu društvu niso odpovedali. Po drugi svetovni vojni ni bilo mogoče kupiti dobre brizgalne.

Občinska gasilska zveza Domžale je društvu podarila centrifugalno črpalko, vendar brez motorja. Motor so gasilci za 27.000,00 Din kupili v Šempetru. Član društva Alojz Vrtar je motor prilagodil črpalki in tako so gasilci spomladi, leta 1965, dobili prvo brizgalno z zmogljivostjo 600 litrov vode v minuti.

Na prvem rednem občnem zboru, 31. januarja 1965, so poročali, da je v društvu 22 gasilcev usposobljenih za gašenje. Upravni odbor je ostal enak, le mesto poveljnika je zasedel Franc Grčar.

Prvo suho vajo so imeli 3. maja 1965. Podčastniško šolo sta obiskovala Jože Sever in Franc Grčar, strojniško pa Franc Juhantin Franc Marin. Jože Škofic je društvu poklonil električno sireno, Občinska gasilska zveza Domžale pa je društvu ponudila prvo denarno pomoč. Kupili so spojke, škornje, čelade in dvanajst delovnih oblek, v tovarni Induplati pa nove tlačne cevi. Domžalsko gasilsko društvo jim je podarilo sesalne cevi s košaro, Jože Juhant in Tomaž Jasenc pa sta priskrbela police za orodje.

Prostor je tako hitro dobil videz gasilske orodjarne. Alojz Vrtar je izdelal pripravno prikolico za prevoz brizgalne in drugega pripravnega orodja. Brizgalno in prikolico so svojemu namenu slovesno izročili v nedeljo, 21. avgusta 1966.

Z dobičkom dveh veselic, ki so jih priredili v letu 1966, in z denarno pomočjo občinske gasilske zveze, so za 260.000,00 Din od gasilskega društva Radomlje kupili rabljen avtomobil. Tudi z nakupi primernih vozil so bile tedaj težave. Tipiziranih vozil ni bilo, zato so društva kupovala stara vozila v slabem stanju ter jih preurejala za gasilske potrebe.

V tem letu si je enajst gasilcev kupilo svečane uniforme, v naslednjem letu pa je uniforme dobilo še dvanajst članov.

Istega leta si je društvo pridobilo nov gasilski prapor. Svečano so ga razvili na prireditvi 22. julija, pri zadružnem domu v Grobljah. Nakup prapora je omogočilo 94 darovalcev, katerih imena so zapisana na spominskih žebljičkih. Boter in botra sta bila Kati in Tomaž Jasenc iz Srednjih Jarš. Poleg botre in botra sta spominska trakova na prapor pripela še Občinska gasilska zveza Domžale in Sindikalna podružnica Induplati Jarše; ta je bila tudi pokrovitelj slovesnosti. Ker že omenjenega avtomobila gasilci niso mogli uporabljati, so od tovarne Induplati kupili rabljen kombi.

img001

Društvo je odlično zaživelo in v poletju leta 1966 so slovesno razvili gasilski prapor.

V septembru leta 1967 je odstopil tedanji poveljnik, nadomestil pa ga je Jože Knep. V društvu sta delovali 2 desetini, na novo so ustanovili tudi pionirsko desetino. Da bi pridobili potreben denar so prevzeli posipanje cest v Krajevni skupnosti, ki jim je v zameno podarila železniško postajo na Rodici. Postajo so člani društva nameravali preurediti v gasilski dom. Leta 1969 so v tovarni Induplati kupili 170 m gumiranih cevi.

Gradnja novega gasilskega doma

Ker lokacija na železniški postaji na Rodici ni bila primerna, so se gasilci odločili za gradnjo novega doma. Zemljišče zanj sta društvu podarila Ančka in Marijan Lavrič. Priprave so stekle hitro in 5. avgusta 1970 so že dobili lokacijsko dovoljenje za gradnjo.

14. novembra istega leta so pod pokroviteljstvom tovarne Induplati, ki jo je zastopal Janko Ukmar, slovesno položili temeljni kamen. Občinsko gasilsko zvezo Domžale je zastopal predsednik Valentin Breznik.

img002

Položitev temeljnega kamna za izgradnjo gasilnega doma leta 1970.

Kljub slabemu vremenu so pohiteli z zemeljskimi deli in nabiralnimi akcijami. Ves les so naprosili pri kmetih, sami so ga posekali in speljali iz gozdov. Sami so izdelali tudi cementne kvadre. Za namen gradnje so zbrali 128.113,34 Din. Po poročilu gradbenega odbora je pri gradnji gasilskega doma sodelovalo 132 ljudi, skupaj so opravili 7665 prostovoljnih ur. Prevozniki so opravili 52 voženj s tovornjaki in 41 ur s konjsko vprego. Občinski gasilski sklad in krajevna skupnost Jarše – Rodica sta društvu donirala 20.000,00 Din. Pomagala so tudi nekatera podjetja, največ Induplati Jarše. Investicija je bila ovrednotena na 165.000,00 Din, ker pa so načrt med gradnjo spremenili, se je vrednost gradnje povečala na okrog 450.000,00 Din.

Samo člani društva so v letu 1971, ko so dom dogradili do 3. gradbene faze, opravili več kot 5000 ur prostovoljnega dela. Pri gradnji so v veliki meri pomagali obrtniki, ki so bili včlanjeni v društvo.

Gradnjo so vodili Franc Urbanija, Jože Škofic, Janez Juhant, Miha Arnež, Nande Javornik in Tomaž Jasenc, ki je bil predsednik odbora. Ta je vse sproti zapisoval in o gradnji ohranil bogat arhiv.

V novem gasilskem domu

Nedelja, 22. avgust 1973, je bil tako za gasilce kot za vso krajevno skupnost vesel in težko pričakovan dan. Slovesno so odprli nov gasilski dom v Srednjih Jaršah. Osrednja slovesnost je bila seveda pred novim domom. Botri so bili Frančiška in Peter Sever, Pepca in Nande Javornik, Pepca Juhant in tovarna Induplati, ki jo je zastopal Janko Ukmar. Gasilsko orodje so iz orodjarne pri Kralju preselili v nove prostore 13. januarja 1974.

img003

Prvi gasilski avtomobil v gasilskem društvu.

Nevozni gasilski avtomobil, ki so jim ga podarili domžalski gasilci, so Alojz Vrtar, Jože Sever, Janez Juhant in Pavle Volčini ter še nekateri člani društva v štirih mesecih povsem obnovili. To vozilo so pozneje prodali Viba filmu za snemanje filma o dražgoški bitki.

Kljub prazni blagajni so 25. decembra 1973 kupili novo motorno brizgalno Rosenbauer z zmogljivostjo 800 litrov vode v minuti. K temu sta finančno pripomogla občina Domžale in gasilski sklad, nekaj denarja pa je društvu posodil njegov član Miha Arnež.

Slovesnost ob novi brizgalni so imeli v juliju 1974, ko so hkrati praznovali desetletnico društva. Novi brizgalni so botrovali Marija in Anton Horjak z Rodice, Pavla in Jože Ručigaj iz Srednjih Jarš, Maks Jeretina iz Spodnjih Jarš ter Tončka in Pavle Klemenčič iz Zgornjih Jarš. Pokrovitelj je bila Krajevna skupnost Jarše – Rodica.

Delavnost društva lahko ocenimo tudi po številu članstva. Tajnik Ivan Svetina je na občnem zboru 26. januarja 1980 poročal, da je v društvu 393 članov, od teh je 46 aktivnih, da ima dve članski desetini ter desetini pionirk in pionirjev. Za predsednika društva so ponovno izvolili Jožeta Škofica (ta ga je vodil že od ustanovitve) za podpredsednika Jožeta Ručigaja in Mavricija Okorna, za tajnika Ivana Svetino, za blagajnika Miho Arneža, za poveljnika Jožeta Korošca, za podpoveljnika Marjana Ručigaja in Jožeta Severja ter za gospodarja Franca Urbanijo.

Člani upravnega odbora so bili še:

Matija Rovanšek, Marjeta Lavrič, Janez Juhant, Peter Jeretina, Marjana Juhant, Rajko Pirc, Stane Gerbec, Anton Hribar in Matjaž Korošec. V nadzornem odboru so bili: Tomaž Jasenc, Franjo Ravnikar in Pavle Klemenčič.

Vozilo TAM 125 – G – nove naloge

V nedeljo, 19. julija 1981, so jarški in rodiški gasilci spet praznovali, saj so ponovno dosegli lep uspeh. Od sklada za požarno varnost občine Domžale so dobili v uporabo kombinirano gasilsko vozilo TAM 125 – G. Poleg opreme v vozilu je v bila v vozilu tudi cisterna s 2200 litri vode. Predstavniki sklada Občinske gasilske zveze Domžale so jim na slovesnosti izročili ključe vozila.

img004

Za vaje pionirskih desetin so ta dan društvu slovesno izročili tudi motorno brizgalno z zmogljivostjo 300 litrov vode v minuti.Motorni brizgalni sta botrovala Slavka in Jože Ciglar, vozilu pa samoupravna interesna Skupnost za požarno varnost, ki jo je zastopal Marjan Slatnar.

Na osnovni šoli Rodica so pod vodstvom poveljnika društva Marjana Ručigaja leta 1982 ustanovili društvo Mladi gasilec in vanj vključili 92 učencev. S pionirji so pripravili gasilski dan, razstavo gasilske opreme in gasilsko reševalno vajo. Naslednje leto se je število pionirjev povečalo na 145.

Več kot dve leti so imeli gasilci naročeno in plačano gasilsko vozilo IMV Novo mesto. Ker ga niso dobili, so zahtevali povračilo denarja in potem v tovarni TAM naročili orodno vozilo TAM 75 T5. Dobili so ga konec leta 1983. V tem letu so na zahodni strani gasilskega doma zgradili prizidek: garažo za gasilska vozila in društveno sobo v nadstropju. Pri gradnji in društvenem delu so gasilci opravili preko 2500 ur prostovoljnega dela. Na občnem zboru 4. februarja 1984 je tajnik Ivan Svetina poročal, da je v društvu 420 članov, od tega je bilo 70 usposobljenih za gašenje požarov. Hkrati so na tem občnem zboru Jožeta Škofica izvolili za častnega predsednika društva. Dolžnosti aktivnega predsednika je prevzel Jože Ručigaj.

Dvajset let uspešnega delovanja

30. junija 1984 je društvo praznovalo 20. obletnico obstoja. Ob tej priložnosti so svojemu namenu izročili novo gasilsko vozilo in že prej omenjeni prizidek. Na slovesnosti so botrovali Mari in Franc Jarvornik, Martina in Drago Javornik, Angela in Maks Pirnat, Tatjana in Janez Smolnikar, Marta in Franc Lovše, Ivanka in Janez Juhant, Vera in Milan Juhant, Silva in Jože Troha, Marinka in Franc Pirnat ter Peter Jeras z ženo.

img005

Svečanost od 20-letnici gasilskega društva Jarše – Rodica.

Člani društva so se v naslednjih letih redno udeleževali vseh tekmovanj, število članov v samem društvu pa je bilo zavidanja vredno. V mesecih požarne varnosti so, tako kot prejšnja leta, pregledali hidrante in druge vodne vire. Organizirali so veliko gasilsko vajo na svojem območju, v osnovni šoli Rodica so imeli v šolskem letu 1986/87 36 predavanj o požarni varnosti. Za urejanje okolice doma, predavanja o požarni varnosti, reševalne akcije in vaje so opravili okoli 4900 ur prostovoljnega dela. Za prevoz gasilcev na vaje in za druge društvene potrebe so kupili nov kombi IMV. Vozilo so svojemu namenu izročili 21. junija 1987, botri so bili Vladimir Boben, Franc Homar, Herman Paliska, Maks Resnik ter Olga in Davorin Semolič.

Ob srebrnem jubileju

Leta 1988 so naši gasilci praznovali 25 letnico delovanja. Srebrni jubilej so proslavili 25. in 26. junija, ko so slovesno razvili pionirski gasilski prapor. Gasilci in krajani so na ta prapor pritrdili kar 226 zlatih žebljičkov in 19 spominskih trakov. Botra sta bila Marjana in Tomo Pavlič.

Spominske trakove za mladinski prapor so darovali:

– Gasilska zveza Domžale

– Katarina in Tomaž Jasenc

– Induplati Jarše

– KS Jarše – Rodica

– Martina in Drago Javornik

– Primož Narobe

– Vera in Milan Juhant

– Pavla in Jože Ručigaj

– Ana in Miha Arnež

– Tatjana in Janez Smolnikar

– Iva in Marjan Ručigaj

– Marjana in Tomo Pavlič

– Ivanka in Janez Juhant

– Dušica in Anton Horjak

– Štefka in Janko Grošelj

– Marta in Franc Lovše

– Marija in Stane Gerbec

– PIGD Induplati

– Tovarna Induplati Jarše

– PGD Dob

– Paprinica Količevo

– Občina Domžale

– Društvo Mladi gasilec OŠ Rodica

Poveljnik Marjan Ručigaj, ki je vodil delo Društva Mladi gasilec na OŠ Rodica, je na občnem zboru februarja 1990 poročal, da le-to deluje že deseto leto in da je bilo v šolskem letu 1988/89 46 predavanj in 18 praktičnih vaj. Tako kot prejšnja leta so imeli tudi poleti 1989 družabno prireditev, jeseni pa vinsko trgatev, katere izkupiček so namenili za gradnjo veroučnih prostorov v Jaršah, kar je bilo v tedanjih političnih razmerah izjemno pogumno in dokaj osamljeno dejanje. To kaže, da je gasilsko društvo, tako kot danes, živelo s krajem, krajevno skupnostjo in župnijo.

Sveti Florjan, zavetnik gasilcev

Med pripravami na 30. obletnico društva so v letu 1993 obnovili fasado gasilskega doma. Delo sta opravila Janez Škrlep in Marjan Gabrilo iz Mengša. Na čelni strani doma sta naslikala sv. Florjana, zavetnika gasilcev.

img007

Obnova gasilnega doma.

Sliko so slovesno blagoslovili 20. junija 1993. V navzočnosti župana Občine Domžale mag. Ervina Antona Schwarzbartla, njegove žene Marije ter mnogih gostov in krajanov jo je blagoslovil takratni župnik Alojz Rajk. Botri so bili Pavle Vidergar, Breda Narobe, Franc Novak, Tatjana in Janez Smolnikar, Marinka Razpotnik, Rok Dolinar in Krajevna skupnost Jarše – Rodica.

V jeseni so gasilci že petič priredili vinsko trgatev. Izkupiček prireditve so ponovno namenili gradnji župnišča v Srednjih Jaršah.

img006

Vozni park leta 1993

Ob praznovanju 30. obletnice je PGD Jarše – Rodica razvilo nov gasilski prapor, ki so mu botrovali Metal Profil, Mija in Aleš Juhant, Osolinov mlin d.o.o., spominske trakove pa so prispevali Tatjana Bedjanič in Janez Smolnikar, Angela in Maks Pirnat, Ivanka in Janez Juhant, Krajevna skupnost Jarše – Rodica, Induplati Jarše, Drago Javornik, Horjak Precise d.o.o. in Gostilna Bunkež. Nakup prapora je omogočilo 276 darovalcev žebljičkov, ki, skupaj z njihovimi imeni, krasijo drog prapora.

V naslednjem letu smo bili veseli nove pridobitve – montažne strehe nad veseličnim prostorom.

Pohod na Triglav

Leta 1995 smo se v društvu odločili, da bomo imeli vsakoletni pohod na Triglav. Pohoda se vsako leto udeležuje do petnajst članov društva, v zadnjem času se jim pridružujejo člani pobratenega PGD Zagrad.

Novo gasilsko vozilo GVM – 1 Peugeot Boxer

Z nabavo vozila za prevoz moštva se je v društvu pričelo obdobje posodabljanja. Skladno z nabavo nove opreme so se začele odvijati posodobitve tudi na drugih področjih. Operativnim gasilcem je bilo omogočenih vedno več specializiranih izobraževanj in usposabljanj.

28. junija 1998 smo prevzeli novo gasilsko vozilo GVM – 1 Peugeot Boxer in dvižna garažna vrata, ki so omogočala lažje izvoze na intervencije in vaje.

Botri omenjenemu vozilu so bili Julijana in Lojze Černivec, Breda Narobe, Gostilna Bunkež – Stane Ukmar in KS Jarše – Rodica. Vozilo je blagoslovil takratni župnik, gospod Janez Kvaternik.

40 let – Nov veteranski prapor

V obdobju naslednjih desetih let so se vsi napori gasilskega društva vložili v izdatno zbiranje finančnih sredstev za nakup novega vozila – gasilskega vozila s cisterno z oznako GVC 16/25. Ob okroglem jubileju je bil razvit nov gasilski veteranski prapor.

Posamezniki so darovali 241 zlatih žebljičkov, botra sta bila Francka in Franc Urbanija. Darovalci spominskih trakov so bili: PGD Zagrad, Krajevna skupnost Jarše – Rodica, Turistično društvo Jarše – Rodica, Zveza borcev za vrednote NOB Jarše – Rodica, Kulturno društvo Groblje, Ivanka in Janez Juhant, Marta in Franc Lovše, Iva in Marjan Ručigaj. Prapor je blagoslovil župnik, gospod Janez Kvaternik.

Komisija za nakup novega vozila pod vodstvom Marjana Ručigaja je v tem letu sprejela odločitev, da bo najprimernejše podvozje za GVC 16/25 tipa MAN LE 14.280 4×2. Podvozje je v mesecu novembru prispelo v Jarše.

Novo gasilsko vozilo z oznako GVC 16/25 je bilo za društvo velika pridobitev, predvsem pa se je s tem vozilom mladim ponudila večja priložnost za delo v društvu na vseh področjih. Vrednost vozila je bila takratnih 30.000.000,00 SIT. Največji delež sredstev je zagotovilo društvo samo s trdim delom in z zbiranjem prostovoljnih prispevkov. Vozilo je bilo izdelano pri slovenskem predelovalcu gasilskih vozil Marijanu Pušniku iz Slovenske Bistrice. Tako smo 19. junija 2005 prevzeli in blagoslovili novo sodobno vozilo GVC 16/25. Vozilu so botrovali Helena in Tomaž Černivec, Marija in Vinko Jagodic, Marička in Janez Jazbec, Ivanka in Janez Juhant, Marta in Franc Lovše, Mihaela in Ignac Uršič, Turistično društvo Jarše – Rodica in Franc Košenina. Vozilo je blagoslovil župnik, gospod Janez Kvaternik.

45 let delovanja društva

V prvih letih novega tisočletja smo s posodobitvami v našem društvu nadaljevali. V tem obdobju so se že začele tihe želje po pridobitvi novih prostorov za hrambo gasilske opreme, zamenjave pa je bilo potrebno tudi gasilsko vozilo GVM – 1. Zaradi starosti in zakonskih predpisov o prevozu otrok smo prejšnje vozilo Peugeot Boxer nadomestili z novim Fiat Ducato. Ob tej priložnosti smo tudi prodali orodno vozilo TAM 75 T5 in ga nadomestili z novim gasilskim priklopnikom za prevoz motorne brizgalne s pripadajočo opremo.

Blagoslovitvi novega vozila s priklopnikom so botrovali Mateja in Štefan Grošelj, Marjeta in Silvo Kocjančič, Marinka in Boris Razpotnik, Peter Verbič in Janez Veit. Vozilo je blagoslovil žu-
pnik, gospod Janez Kvaternik.

img008

Gasilski dom in vozni park leta 2010

Gradnja prizidka h gasilskemu domu

V mesecu aprilu smo se v društvu odločili za pomemben korak in eno največjih investicij v zgodovini društva: gradnjo prizidka h gasilskemu domu. Dogradili smo objekt tlorisnih dimenzij 11 x 11,6 m. V novem objektu bo društvo pridobilo večjo garažo za vozila in opremo, v nadstropju pa bo v sejni dvorani prostor za izobraževanja, sestanke in druge prireditve. Investicija je ovrednotena na 250.000,00 €.

2013 – novo poglavje delovanja društva

Na 49. občnem zboru se je po 29 letih s funkcije predsednika poslovil Jože Ručigaj, večino mest v upravnem odboru pa so zasedli mlajši člani in s tem prihodnosti društva ponudili svež pristop. Vodenje društva je prevzel Robert Koščak. V sodelovanju s starejšimi se pospešeno nadaljuje gradnja prizidka gasilskega doma. Ko bo notranjost nove dvorane in garaže dokončana, PGD Jarše – Rodica čaka še ureditev okolice in končne podobe gasilskega doma – fasade.

Ob praznovanju 50. obletnice je društvo prevzelo novo prenosno črpalko Rosenbauer Fox III, ki je del načrta opremljanja gasilskih društev s strani občine Domžale. Celotna vrednost nabave je ocenjena na nekaj manj kot 15.000,00 €.

V svoji 50 letni zgodovini je PGD Jarše – Rodica doživelo veliko vzponov, pa tudi nekaj padcev, vendar vseskozi s trdim delom in močno voljo dokazuje in opravičuje svoj obstoj.

 

 

 

 

 

Povzeto po knjigi Gasilsko društvo Jarše – Rodica, avtor Stane Stražar, ki je izšla ob 30 letnici društva.