_Pobiranje_ Papirja

Pobiranje Papirja

Vprašanja in Odgovori

Gasilci iz Jarš in Rodice smo se leta 2012 odločili, da bomo začeli z zbiralno akcijo pobiranja papirja. Tako na vsake 14 dni s svojim kombijem pobiramo po vasi papir.

Tako je! Gasilci smo se vrgli v zbiralno akcijo pobiranja papirja.
Papir pobiramo vsako drugo in vsako četrto soboto v mesecu.
Zbiranje papirja poteka tako, da v soboto zjutraj s kombijem trije operativni gasilci pobirajo po vasi kupe papirja, ki ga vaščani puščajo pred svojimi domovi. Akcija se ponavadi zaključi okoli 12. ure, ko papir pripeljemo in preložimo v zato namenjen zabojnik pred gasilskim domom.
Seveda se nam izplača. S pobiranjem papirja skrbimo za čisto okolje, psihofizično kondicijo operativnih gasilcev ter dobro voljo med vaščani.

V prejšnjem letu nam je uspelo zbrati 80 ton papirja. Kar si štejemo kot dober uspeh.

Če si iz vasi Zgornje, Srednje, Spodnje Jarše, Rodice ali Grobelj lahko vsako drugo soboto pustiš papir pred svojimi vhodnimi vrati in mi ga bomo pobrali. Drugače lahko papir pripelješ v naš zabojnik, ki stoji pred gasilskim domom.
Lahko ga zadržite pri sebi, do naslednje pobiralne akcije ali pa ga sami dostavite do gasilskega doma.
Seveda, vzamemo vse vrste papirja in kartona. Kontaktirajte nas.
Včasih se zgodi, da papir postavite pred vrata, ko ekipa že odpelje mimo vas. V tem primeru, ga zadržite do naslednje akcije ali pa če je v vaši moči, ga sami dostavite do gasilskega doma.
naslednje pobiranje
od 8h do 12h

Več Vprašanj?

Imam vprašanje, ki ga ni na zgornjem seznamu. Kam se lahko obrnem?

Postavi vprašanje